INTRODUCTIE

PEDAGOGISCH
BELEID

ACTIVITEITEN

PEUTERS / NSO

VOORSCHOOL
CASA SAMA

KINDER
FEESTJES

INFORMATIE


PEDAGOGISCH BELEID

Wij bieden een professionele begeleiding die ervoor zorgt dat de kinderen zich in groepsverband veilig en thuis voelen in onze kleinschalige speelzaal. Bij het omgaan met en het begeleiden van de kinderen willen wij de kinderen iets meegeven door hen te stimulering in hun ontwikkeling, maar tegelijkertijd vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen gewoon een prettige tijd doormaken op onze speelzaal en ook lekker ongestoord hun eigen gang kunnen gaan.
Wij willen dat de kinderen hun eigen talenten leren kennen en benutten; dat zij vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen door hen aan te moedigen en complimentjes te geven. Dit proces stimuleren we ook door de kinderen bepaalde verantwoordelijkheden te geven (die ze uiteraard wel aan moeten kunnen). Wij laten de kinderen bijvoorbeeld meehelpen met het tafel dekken en weer afruimen en ook het samen opruimen van het speelgoed is een belangrijke taak. De meeste kinderen vinden het heel leuk en nuttig om mee te helpen of een taakje te krijgen. Ook moedigen wij de kinderen aan elkaar helpen. Dat geldt met name voor de oudere peuters die de hele kleintjes van anderhalf helpen met hun schoenen aantrekken of een knoopje of rits dicht doen.

Wij vinden het contact met de ouders zeer belangrijk. Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en partnerschap. We hanteren daarom het uitgangspunt dat ouders bij het brengen en halen van hun kind zich ook thuis moeten voelen en de tijd kunnen nemen voor een kopje koffie en een gesprekje waarin relevante informatie uitgewisseld wordt.


Voor wat betreft het motto ‘spelen en leren’ menen wij dat ‘spelen’ altijd ook een belangrijk ‘leereffect’ heeft, doordat het kind door middel van spelen nieuwe persoonlijke ervaringen opdoet
. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om ‘leren en stimuleren’, het bieden van ontspanning en ‘warme zorg’ vinden wij net zo belangrijk.

Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan groepsgerichte activiteiten, zoals het samen eten en knutselen.
Onze verdere uitgangspunten op pedagogisch vlak worden uiteengezet in ons pedagogisch beleidsplan dat u bij ons kunt opvragen.