INTRODUCTIE

PEDAGOGISCH
BELEID

ACTIVITEITEN

PEUTERS / NSO

VOORSCHOOL
CASA SAMA

KINDER
FEESTJES

INFORMATIE


INTRODUCTIE: Over onze speelzaal

Peuterspeelzaal Casa Sama is gelegen in een hofje aan de Willem Nakkenstraat 25 te Amsterdam West (stadsdeel
Slotervaart, Overtoomse Veld). De speelzaal is in oktober 2002 opgericht vanuit een particulier initiatief met financiële ondersteuning van het stadsdeel dat de verbouwingskosten voor haar rekening heeft genomen. Ook ondersteunt het stadsdeel Casa Sama door de jaarlijkse toekenning van 5 gesubsidieerde plaatsen voor doelgroepkinderen uit de buurt.
De speelzaal wordt bestuurd door een stichting bestaande uit vijf leden. De vaste groepsleidster en mede-oprichtster is contactpersoon voor de ouders en heeft daarnaast een coördinerende functie binnen het bestuur. De leidster krijgt assistentie van stagiaires en een aantal v
aste invalkrachten en medewerksters. Van ouders wordt niet verwacht dat zij een dagdeel meedraaien (dit mag natuurlijk wel). Vooral tijdens de wenperiode van de peuter is het fijn als een ouder een aantal uurtjes kan blijven.

;


Doelstellingen

Het algemene doel van onze peuterspeelzaal is het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar, door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding. Wij gaan ervan uit dat de kinderen met plezier komen om te spelen en te leren. Voor de ouders geldt dat zij met een gerust hart hun kind op onze speelzaal moeten kunnen achterlaten.
Ons specifieke doel is het bieden van een kwalitatief goede peuteropvang met veel nadruk op taalontwikkeling en creatieve vorming. Door middel van een goede begeleiding, het stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het laten opdoen van veel ervaringen en vaardigheden willen wij ervoor zorgen dat alle peuters die naar onze opvang komen beter voorbereid naar de basisschool gaan als zij 4 jaar worden. We leren de peuters samen delen, samen spelen, zelfstandig activiteiten uitvoeren, functioneren in de groep, helpen opruimen, etc. Ook zindelijkheidstraining hoort hierbij.
Onze doelgroep bestaat uit peuters uit de buurt. Wij hanteren hierbij geen stadsdeelgrenzen, alle peuters uit Amsterdam en
omstreken zijn dus welkom. Wel reserveren we een vijftal plaatsen voor het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld. Maximaal telt elke groep 12 kinderen.
Om nog beter te kunnen werken aan de taalontwikkeling van doelgroeppeuters is bij Casa Sama in mei 2010 een aparte voorschoolgroep gestart. Deze groep telt 15 peuters van 2,5 jaar die vier dagdelen per week begeleid worden door 2 leidsters die werken met het VVE-programma Puk en Ko. Hiervoor geldt een aparte inschrijfprocedure en een aparte wachtlijst.
In januari 2012 zijn wij daarnaast gestart met na-schoolse opvang onder de naam Casa Sama Kids. Hiervoor kunt u uw kind ook inschrijven via de website of op de locatie zelf.

FinanciŽle middelen

Onze peuterspeelzaal is ondergebracht in een ideële stichting. Wij streven geen winst na. Onze geldmiddelen bestaan uit de ouderbijdragen, verkoop van een aantal kindplaatsen, inschrijfgeld, subsidiegeld, fondsengeld, verhuur van de ruimte, opbrengsten uit organisatie van kinderfeestjes. De geldmiddelen worden ingezet voor de algehele exploitatie van de peuterspeelzaal. Eventuele extra middelen worden besteed aan scholing voor personeel, cursussen voor personeel en bestuur, aan onderhoud en de aanschaf van nieuwe materialen.